tủ bếp chống mối mọt

Tủ bếp gỗ Xoan Đào sơn màu xanh nhạt hình chữ U TBT1140

tu bep (29)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Xoan Đào tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu xanh nhạt, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Tần Bì (Ash) tự nhiên hình chữ L có đảo TBT1139

tu bep (67)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Tần Bì (Ash) tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ sang trọng, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và

Tủ bếp gỗ Xoan Đào sơn màu trắng hình chữ I TBT1138

tu bep (43)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Xoan Đào tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ I

Tủ bếp gỗ Sồi sơn men màu xanh nhạt hình chữ L TBT1128

tu bep (26)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Sồi tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu xanh nhạt, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ Sồi sơn men màu trắng hình chữ L có đảo TBT1117

tu bep (36)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Sồi tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Sồi sơn men màu trắng ngà hình chữ I có đảo TBT1113

fd

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Sồi tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng ngà, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:

Tủ bếp gỗ tự nhiên sơn trắng phối vân gỗ hình chữ L có đảo TBT1103

tu bep (149)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng phối vân gỗ, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích

Tủ bếp gỗ Xoan Đào sơn men trắng hình chữ L có đảo TBT1101

tu bep (94)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Xoan Đào tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: sơn men màu trắng sữa, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Căm xe màu vân gỗ phối trắng hình chữ U có đảo TBT1094

tu bep (113)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Căm xe tự nhiên nhập Lào + Màu sắc và đặc tính: màu vân gỗ phối trắng, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước: chữ

Tủ bếp gỗ Sồi màu trắng phối vân gỗ hình chữ I có đảo TBT1093

tu bep (112)

+ Chất liệu và hoàn thiện: gỗ Sồi tự nhiên nhập khẩu Châu Âu + Màu sắc và đặc tính: màu trắng phối vân gỗ, thịt gỗ chắc và chống mối mọt + Hình dạng và kích thước:

Hotline The Gioi Tu Bep Facebook Messenger